Kategorier
Nyhedsbrev

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salg- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Scan-Motor´s webshop. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Scan-Motor-Shop.dk.
 
Dokumentation og vejledning

Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Scan-Motor´s webshop. Ønsker du yderligere oplysninger eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.
 
Leveringstidspunkt og transport

Levering af varer fra Scan-Motors webshop anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med GLS, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og Scan-Motor-Shop.dk. Dette betyder, at varerne sendes den kommende hverdag efter modtaget ordre. Levering på købers adresse i Danmark vil efter kommende hverdag normalt ske indenfor 1 – 2 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.
 
Risikoen for varene
 
Risikoen for varer bestilt i vor webshop overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side. Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.
 
Reklamation
 
Eventuelle fejl eller mangler ved produkter / varer leveret fra Scan-Motor´s webshop skal påberåbes inden 2 måneder efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive, og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til Scan-Motor-Shop.dk. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Scan-Motor-Shop.dk har stillet dig i udsigt. Du kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for Scan-Motor-Shop.dk.
 
Fortrydelsesret
 
Scan-Motor´s webshop yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen. Fortryder du købet, skal Scan-Motor-Shop.dk underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Dette er også gældende for den emballage og de infoskilte, der er på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til GLS, eller ved at returnere varen på den angivne adresse.
 
Oplysningspligt
 
Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt efterfølgende at tilgå kontrakten via vores website. Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af aftalen (købsordrer) pr. e-mail, så send en e-mail til: tj@scan-motor.dk
 
Pris og betaling
Alle priser i Scan-Motor´s webshop på web-adressen http://www.scan-motor-shop.dk er ekskusiv moms og porto/fragt.